top of page

KÁVOVAR ZA 15 TISÍC A VODA Z KÝBLA

Updated: Nov 14, 201722. September 2015 (skopírované a nezmenené z nášho predošlého blogu gcj.sk)


Určite viete, že voda je zdroj života. Ale určite neviete, ako je dôležitá pri príprave kávy, či už espresso alebo alternatívne prípravy kávy a jej správne parametre. Keď sa pozriete na to cez optiku, že voda tvorí 90% espressa, tak potom už správne nastavenie stojí za zváženie, čo myslíte?

Nebudem tu rozpisovať komplet zloženia vody a X faktorov, ktoré by sa mali dodržiavať pri nastavovaní. Zhrnuli sme to do 4 základných veličín, kde sa podľa nás, najviac prejavia zmeny, či už pri spomínanej príprave kávy alebo v rámci životnosti samotného zariadenia, v našom prípade kávovaru.

V našich tabuľkách sme pracovali (pracujeme so zmäkčovačom od firmy BTW a nemeckou stupnicou), každopádne odporúčame je filtre od spoločností Brita, 3M…

📷Meranie vody cez domácu Brita konvicu  TDS 099 ppm

Meranie vody

  1. TDS – Total dissolved solid (podiel rozpustných látok)

Znamená to celkový  obsah organických a anorganických látok rozpustných v roztoku (napr. vode, káve…) ako sú napr. minerály, soľ a podiel kovov. Množstvo je udávané v ppm (parts per milion) = mg/liter

TDS viac než 150 ppm

Espresso – Nerovnomerné telo a kyslosť, slabá aróma a prílliš drsná chuť/ Kávovar – Zbytočné zamireralizovanie kávovaru a vytváranie zbytočného slizu v kotlíku

TDS menej než 75 ppm

Espresso – Slabé telo s príliš trpkou chuťou/ Kávovar – Agresívna voda, ktorá spôsobuje koróziu (korózia na medi sa vníma tiež- zelenkavosť)

Optimum 100 – 130 ppm

📷Meranie vody z vodovodu TDS 181 ppm


2. PH – Zásaditosť a kyslosť vody

PH viac ako 8 (zásaditosť)

Espresso – Preextrahované, nízka acidita, nepríjemná horká chuť a minimálna sladkosť/ Kávovar – Pokiaľ je vysoké PH (viac ako 8) spôsobené nízkou tvrdosťou vody (total hardness – pozri nižšie), začne sa objavovať korózia všetkých materiálov. Pokiaľ je spôsobené vysokou tvrdosťou vody (total hardness – pozri nižšie), bude sa kotlík zavápňovať

PH menej ako 6,5 (kyslá voda)

Espresso – Vysoká kyslá chuť až trpká/ Kávovar – Môže sa stať, že kyslá voda bude mať nepriaznivé účinky na kávovar v podobe korózie kotlíka a trúbiek kávovaru

Optimum PH  6.5 – 7


Podiel vody na kávovom nápoji tvorí najobjemnejšiu zložku

📷

3. TH – Total Hardeness (celková tvrdosť vody)-  German BTW sada °dGH (degress general hardness) 1°dGH = 17,8 ppm

V tvrdosti sa odráža celková koncentrácia Ca2+ (vápnik) a Mg2+ (ion magnézia- horčíka) a ostatných minerálov vo vode.  CaCO3 – uličitan vápenatý

TH viac ako 150 ppm (8,42°dGH)

Espresso – Preextrahované, drsná a nepríjemná horká chuť/ Kávovar – Vo veľkej miere sa kávovar začne zavápňovať – tvoriť vodný kameň

TH menej ako 90ppm (5,05 °dGH)

Espresso – Káva bez tela, slabá kréma, neočakávaná kyslosť/ Kávovar – Urýchlenie korózie kávovaru

Optimum TH 110 – 130 ppm (6,20 – 7,30 dGH)

Very soft: 0-70 ppm, 0-4 dGH

Soft: 70-140 ppm, 4-8 dGH

Slightly hard: 140-210 ppm, 8-12 dGH

Moderately hard: 210-320 ppm, 12-18 dGH

Hard: 320-530 ppm, 18-30 dGH

Very hard >530 ppm, >30 dGH

📷Meranie tvrdosti vody

4. CH – Carbonate Hardness karbonátová (uhličitanová) tvrdosť vody CaCO3 – uhličitan vápenatý – označovanie German BTW sada  °dKH (degress Karbonate hardness) 1°dKH = 17,8 ppm

Vysoký obsah uličitanu má za následok veľmi rýchle zavápňovanie kávovaru.

Optimum (2,8 – 3,8 dKH)

TOTAL HARDENESSdGHTOTAL CARBONATEdKHRED -> GREENBLUE – > RED111122223333 OK4444 OK555566 OK6677 OK7788889999101010101111111112121212131313131414141415151515161616161717171718181818

Reverzná osmóza poskytuje niektoré výhody spomínaným metódam. V závislosti na systéme, a ako je to nastavená a dodávaná voda, odstraňuje 96-99 percent TDS a tvrdosti, vrátane ťažkých kovov, chloridov, železa, olova, dusičnananov, síranov

NASTAVENIE zmäkčovača BWT – TH (total hardness)

Total Hardness dTHBypass SETTINGV (v litroch)XL (v litroch)2XL (v litroch)≤ 73≥ 2140≥ 5125≥ 8570831875445875009316653985666510315003590600011213602860545512212402620500013211502420460014210702245428515210002100400016193519653750171880185035251818301745333019178516553155201750157030002207101335272525068011752400≥ 270≤ 650≤ 1090≤ 2220

Water and more (MODEL BALANCE) dokáže upraviť PH vody na 6.5

ZÁVER

Určite veľmi radi privítame Vaše postrehy, prípadné doplnenie (aj možné opravy veličín v texte, ak nájdete). Článok má v prvom rade poslúžiť pre kaviarne, aby konečne začali dbať na kvalitu vody a nepodceňovať ju nákupom jedného mechanického zmäkčovača za celú živonosť kávovaru, ktorý aj tak nik z personálu nikdy nečistí. A to hovora moje osobné skúsenosti na prevádzkach.

Ak by ste sa naozaj chceli dôkladne venovať Vášmu nastavenie vody, firma La Marzocco mána svojich stránkach výbornú tabulku,kde stačí vložiť svoje namerané údaje a dostanete výsledok. Tiež tam nájdete podrobne rozpísané všetky faktory. ktoré na Vašu vodu pôsobia – čo zapríčiňujú. Tiež nájdete malú odchýlku medzi tým, ako vodu vníma firma, ktorá konštruuje (probably) najlepšie kávovary na svete, a organizácia SCAA a jej štandarty.

Samozrejme, firme, ktorá vyrába zariadenia ide hlavne aj o to, aby zariadenie vydržalo, čo najdlhší možný čas bez zásahu a zbytočnej generálke kávovaru, keď to napríklad, nemusí byť vôbec potrebné.
851 views3 comments

Recent Posts

See All

3 Comments


I'm writing to thank you for your kind contributions to your blog, which have been insightful and helpful.

capybara clicker

Like

Mark Frye
Mark Frye
Jul 14, 2023

Part of what makes horror movies so frightening is the sound effects and unsettling music spacebar clicker

Like

Milwaukee Brewers No cost Consultant Applicants: Relievers - Brew Staff Ball

As the Brewers intellect into an considerable offseason, the bullpen is made up of turn out to be a result in for difficulty.The Brewers at the exchange deadline past year traded what countless think was the perfect reliever within just baseball within Josh Hader. The moment the exchange, it appeared which include the workers imploded, squandering the department and their vacation spot within the playoffs. With the lousy moment-50 % efficiency Grant Krieger Jersey, the Brewers began toward vie for some even more turnover as a result of trades inside of the offseason, shipping and delivery Hunter Renfroe in direction of Los Angeles and Kolten Wong toward Seattle. When…


Like
bottom of page