top of page

AKO ZMERAŤ KVALITU ESPRESSA

Updated: Nov 14, 2017

22. Marec 2013 (skopírované a nezmenené z nášho predošlého blogu gcj.sk)


Určite nám je všetkým úplne jasné, že kvalitne pripravené espresso spoznáme v prvom rade vo vôni ako aj v chuti. Ak ale stále máme pochybnosti existuje zariadenie, ktoré Vás presvedčí, či je Vaše espresso úplne v poriadku alebo práve opačne. Či musíte ešte niečo doladiť aby ste z kávy dostali maximum.


📷Refraktometer

Ako je to možné?

Existuje zariadenie (softvér- aplikácia)  MoJoToGO, ktoré Vám dopomôže k dokonalému výsledku.

Prečo je to potrebné?

Ako iste viete, káva postupne prejde celým procesom od pestovanie, spracovania, praženia až ku baristovi. Celá tažká a náročná práca môže byť dehonestovaná baristom, ktorý dokáže pri príprave zničiť celý výsledok, celú tvrdú prácu. Mojo Vám pomôže určiť po technickej stránke a ohodnotiť prípravu. Technika nepustí.

Aj keď sa Vám zdá, že pripravené espresso je podľa Vašich chutí, je perfektné, v tom prípade Vám môže zariadenie slúžiť ako podporná kontrola. Všetci predsa chceme z kávového zrna vyťažiť maximum.

Čo na to potrebujeme?

Refraktometer *, váhu, čerstvú kávu, softvér, pipetu a teplomer a samozrejme kávovar a mlynček.


📷Pomôcky

Opis pojmov- ako sa zorientovať

V softwéri nájdete veličiny, ktoré si objasníme.

 • TDS % – Total Dissolved Solids (podiel rozpustných látok)

 • EXT % – Extraction Yield (vyťaženosť extrakcie)

 • EBF % – Espresso Brew Formula

 • Dose input – hmotnosť mletej kávy v gramoch

 • BEV input- hmotnosť nápoja v gramoch

 • TDS output – meranie nápoja na refraktometri, správna teplota musí byť okolo 20 stupňovAko pripraviť dokonalé espresso- postup

 1. Navážime si gramáž kávy, s ktorou budeme pracovať. Ja som si zvolil 8,9 gramu namletej čerstvej kávy.

 2. Pred samotnou prípravou si položíme espresso šálku na váhu pod páku a vynulujeme gramáž  (tare), aby nám aj so šálkou ostala nula.

 3. Začneme extrakciu nápoja, až po dobu, kým nebude Váha ukazovať 17,8 gramov váhy nápoja.  Pozn* Ak použijeme napr. 7 g kávy, váha výsledného nápoja musí byť 14 gramov (vždy váha nápoja je dvojnásobná gramáži).

 4. Pripravené espresso necháme vychladnúť na 20 stupňov celzia.

 5. Potom pipetou naberieme káva a kvapneme na refraktometer.

 6. Na refraktometri načítate číslo, ktoré vpíšte  do applikácie.

 7. Meranie je u konca, môžme začať hodnotiť získané veličiny.

Čo sme zistili a dosiahli?

Pri vložení všetkých troch veličín do aplikácie, dostaneme nejaké konštanty, ktoré nám určia, ako bol náš nápoj (espresso) pripravený.

Prvá veličina EXT

Ak máte dobre pripravené espresso, ukazovateľ by sa mal pohybovať  v rozmedzí 18- 22 % .Tieto percentá potrebujeme dosiahnuť.  Pri týchto hodnotách si môžete byť istý, že z espressa ste získali maximálny chuťový potenciál. Ak je koeficiet vyšší, luhujú sa Vám do nápoja nežiadúce látky. Ak je nižžší, je to opačne, nedostali ste z espressa maximum.

Druhá veličina- TDS

Podiel rozpustných látok v nápoji. Pri správnej príprave, by Vaše namerané TDS z refraktometra by malo byť okolo 10%. To znamená, že v nápoji je podiel látok 10% oproti vode, ktorá tvorí 90%.Meranie na refraktometri*

Je veľmi jednoduché. Pipetou naberiete nápoj (v našom prípade espresso), ktoré nakvapkáte na “senzor”. Refraktor prepočíta náš nápoj na refrakčný index, ktorý jednoducho zapíšeme do aplikácie. To je celé. Dôležité, aby ste mali vždy čistú pipetu a hlavne čistý snímač na refraktometri.

Čo robiť v prípade, ak sú hodnoty neprípustné?

1. TDS < 18 %

 • Hrubé mletie- treba zmeniť hrúbku mletia, aby sa espresso dokázalo dostatočne vylúhovať

 • Skontrolujte mlynček a kamene- môžete mať rôznu hrúbku mletia, čo ovplyvňuje všeobecne pripravený nápoj (espresso)

 • Skontrolujte si teplotu vody na kávovare- vhodná teplota na kávu (resp. blend), ktorý používate, je veľmi dôležitá

 • Čerstvosť kávy

2. TDS > 22 %

 • Jemné mletie- treba zmeniť hrúbku mletia, aby sa espresso dokázalo dostatočne vylúhovať

 • Skontrolujte mlynček a kamene- môžete mať rôznu hrúbku mletia, čo ovplyvňuje všeobecne pripravený nápoj (espresso)

 • Skontrolujte si teplotu vody na kávovare- vhodná teplota na kávu (resp. blend), ktorý používate, je veľmi dôležitá

 • Čerstvosť kávyNa záver

Táto veľmi jednoduchá pomôcka nám v praxi alebo pri nastavovaní ušetrí veľa nervov ale aj kávy:). Nie je to najlacnejšia záležitosť, ale fakt, že prakticky môžete dosiahnuť výborný výsledok a hlavne pocit z naozaj kvalitne pripraveného espressa je na nezaplatenie.

Krátke video z archívu RTVS (STV 2) od minúty 9:17. Môžete si pozrieť ako refrakometer vyzerá v praxi

Pozn* Aplikáciu je možné zakúpiť na appstore, samostatne na každú prípravu

 • Coffee mode- aletrnatívne metódy prípravy

 • Espresso mode- príprava espressa (túto aplikáciu sme použili)

 • Sugar mode

 • Corn mode

 • Coffee lite mode


301 views7 comments

Recent Posts

See All

7 Comments


Espresso quality is primarily determined by the harmony of flavor, fragrance, and texture. Rich and golden crema, a powerful yet smooth flavor, and a welcoming scent are the desired qualities. For a consistently flawless shot, pay attention to the water's temperature, the grind size, and the extraction duration. Don't be afraid to go for professional assistance at Marketing Dissertation Editing and Proofreading Services if you need any more help honing your studies!


Like

Unlock your potential with the ultimate resource for mastering Veeam VMCE_v12 certification. Dive into the depths of your knowledge with Valid4sure's meticulously crafted VMCE_v12 Questions and Answers. Elevate your expertise and conquer every challenge with confidence. Get ready to ace your VMCE_v12 exam and pave your way to success in the world of Veeam technology. Trust Valid4sure for your journey towards excellence.

Like

Austin
Austin
Apr 01

When it comes to measuring espresso quality, it's all about the four M's: the beans, the grind, the machine, and the hand of the barista. Start with high-quality beans and ensure they're ground to the right consistency. The machine's pressure and temperature play crucial roles too. Finally, the skill of the barista can elevate the experience further. Remember, just like finding the best abdominoplasty dubai, finding the perfect espresso requires attention to detail and expertise.


Like

Measuring espresso quality involves a comprehensive evaluation of various factors to ensure a delightful and consistent brew. To enhance the professionalism of any accompanying documentation or guides related to espresso quality, utilizing book proofreading services is advisable. These services refine written materials, ensuring they are free of grammatical errors and maintain a polished, coherent presentation. T

Like

Measuring espresso quality involves a nuanced evaluation process to ensure that every cup meets the desired standards. Several key factors contribute to the overall assessment. Similarly, when contemplating the option to pay someone to take my TEAS test, careful considerations come into play. Just as measuring espresso quality requires attention to various elements, seeking assistance for exams involves evaluating factors such as expertise, reliability, and tailored support.

Like
bottom of page